Privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Telindus-ISIT B.V. (“Telindus”). Deze Privacy Statement geeft u informatie over de manier waarop Telindus omgaat met persoonsgegevens die via onze website www.telindus.nl worden verkregen.

Telindus respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u zich via onze website aanmeldt voor diverse diensten van Telindus (zoals het opvragen van een whitepaper of het inschrijven voor een evenement of nieuwsbrief) vragen we u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Telindus en gebruikt om de betreffende diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Telindus. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit is toegestaan op basis van de wettelijke regeling of een rechterlijke uitspraak.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@telindus.nl.

Telindus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Telindus heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatigde verwerking.

Telindus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement.