Telindus Nederland neemt ION-IP over en versterkt positie op de groeiende markt van Managed Security Services

27 mrt 2018

Telindus Nederland kondigt de overname aan van Managed Security Provider ION-IP. Hiermee breidt Telindus haar dienstenportfolio en expertise inzake security verder uit en wordt de groei op de markt van Managed Security Services versneld. De overname van ION-IP past perfect in de ambitie van Telindus om klanten een volledig dienstenportfolio te bieden, van ontwerp van de infrastructuur tot Managed Services. Met deze overname creëert Telindus Nederland een ijzersterk Managed Security Services aanbod, waardoor klanten op securitygebied volledig worden ontzorgd.

Security uitbesteden

Met de toegenomen complexiteit binnen het IT-landschap, is het verdedigen van de infrastructuur en het vervolgens monitoren en up-to-date houden van de oplossingen een specialistische en tijdrovende dagtaak geworden. Uit onderzoek van Telindus onder 266 IT-beslissers blijkt dan ook dat 46 procent van de organisaties de komende drie jaar op het gebied van IT-security steeds meer gaan uitbesteden. Met de overname van ION-IP speelt Telindus direct in op deze ontwikkeling.

ION-IP, gevestigd in Veenendaal, telt ruim twintig security- en performance-experts en heeft klanten in de zakelijke dienstverlening, telecom, financiële, zorg- en overheidsmarkt. ION-IP onderscheidt zich door haar unieke Point of Control-benadering, door op één centrale plaats de security en performance policies af te dwingen op verkeersstromen. De organisatie heeft zowel de Platinum Partnerstatus van Palo Alto Networks als de Guardian en Gold Partnerstatus van F5 Networks, naast relaties met andere partners. In de 28 jaren van haar bestaan, is ION-IP de laatste jaren sterk gegroeid door haar strategie te richten op het volledig managed aanbieden van security- en application performance-oplossingen. Deze succesvolle strategie zal onder de vleugels van Telindus geheel worden doorgezet, waarmee de relaties van Telindus direct toegang krijgen tot deze dienstverlening. Anderzijds brengen de IT-infrastructuurkennis en het Security Operations Center (SOC) van Telindus nieuwe mogelijkheden voor ION-IP om haar klanten meer end-to-end diensten te kunnen bieden.

Geert Degezelle, Managing Director bij Telindus: “Na vele jaren intensief samenwerken, ben ik zeer enthousiast over de overname van ION-IP, een bedrijf met een team van specialisten op het gebied van IT-security en application performance op het hoogste niveau. De ambitie van Telindus is om voor onze klanten te fungeren als een one-stop-shop voor hun secure infrastructuur en met de overname van ION-IP zetten we daarin een belangrijke stap. Daarnaast sluit de overname naadloos aan bij onze focus op Security en Managed Security Services en is het een logische stap na de start van Davinsi Labs Nederland. Dankzij de versterking van onze organisatie met ION-IP kunnen wij vanaf vandaag een sterker Managed Security-aanbod bieden en IT-afdelingen verder ontzorgen.”

Mark-Jan Wolfswinkel, Managing Director bij ION-IP: “Ik ben bijzonder verheugd over deze nieuwe fase die we als ION-IP ingaan. De samenwerking met Telindus is al jaren een succes. De bundeling van kennis en expertise van ION-IP, Telindus en Davinsi Labs gaat leiden tot een unieke waardepropositie voor de klanten. Ik kijk er naar uit om met ons team deel uit te maken van deze sterke combinatie. De overname gaat daarnaast deuren openen voor de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, met mooie multidisciplinaire projecten in het verschiet.”

De financiële details van de transactie worden niet bekendgemaakt.

PRESS RELEASE IN ENGLISH 

Telindus Netherlands acquires ION-IP and strengthens its position in the growing market of Managed Security Services

 

Telindus Netherlands announces the acquisition of Managed Security Provider ION-IP. Thanks to this acquisition, Telindus will be able to expand its services portfolio and expertise in security, as well as accelerate its growth in the Managed Security Services market. The acquisition of ION-IP is perfectly in line with the ambition of Telindus to offer customers a complete services portfolio, from infrastructure design to Managed Services. With this acquisition, Telindus Netherlands is creating a strong Managed Security Services offer, that fully relieves customers of their security burdens.

Outsourcing security

With the increased complexity within the IT landscape, defending the infrastructure and then monitoring and keeping the solutions up-to-date has become a specialist and time-consuming daily task. Practice shows that professional security management is not feasible for most people to fill in themselves within the available budget and with a shortage of security specialists. Research by Telindus among 266 IT decision makers shows that 46% of the organizations will increasingly outsource IT security over the next three years. With the acquisition of ION-IP Telindus directly reacts to this development.

ION-IP, established in Veenendaal, has over twenty security and performance experts and has customers in the markets of business services, telecommunications, finance, healthcare and government. ION-IP distinguishes itself through its unique Point of Control approach, by enforcing security and performance policies on traffic flows in one central place. The organization is the proud owner of the Platinum Partner status of Palo Alto Networks and the Guardian and Gold Partner status of F5 Networks, amongst other successful partner relations. In the 28 years of its history, ION-IP has grown strongly in recent years by focusing its strategy on fully managed security and application performance solutions. This successful strategy will be fully continued under Telindus management, with which the relationships of Telindus will get direct access to these services. On the other hand, the IT infrastructure knowledge and the Security Operations Center (SOC) of Telindus, opens up new possibilities for ION-IP to offer its customers more end-to-end services.

Geert Degezelle, Managing Director at Telindus: “After many years of intense collaboration, I’m really enthusiastic about the acquisition of ION-IP, a company with a team of specialists in IT security and application performance at the highest level. It is Telindus’ ambition to be a one-stop-shop for our clients for their secure infrastructure and with the acquisition of ION-IP we made an important step forward. Next to that the acquisition seamlessly matches our focus on Security en Managed Security Services and is a logical next step after the start of Davinsi Labs in the Netherlands. Thanks to the strengthening of our organization with ION-IP, as from today we can offer an even stronger Managed Security proposition and further relief IT departments of their burdens.”

Mark-Jan Wolfswinkel, Managing Director at ION-IP: “I am particularly pleased with this new phase that we are entering as ION-IP. Working with Telindus has proven to be a success for years.The bundling of knowledge and expertise from ION-IP, Telindus and Davinsi Labs will lead to a unique value proposition for the customers. I am looking forward be part of this strong combination with our team.The acquisition also will open doors for the personal development of our employees, with attractive multidisciplinary projects on the horizon.”

The financial details of the transaction are not disclosed.