Wij maken gebruik van cookies om je websitebezoek 'slimmer' te maken en omwille van statistieken.

ok, prima!
nee, bedankt

Ministerie van Veiligheid & Justitie en Tweede Kamer selecteren Misco Solutions en Telindus als aanbieder en adviseur voor datacenteroptimalisatie

5 mei 2017

Misco Solutions en Telindus zijn als combinatie geselecteerd als één van de vier winnaars van de Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2017 (hierna kortweg ROAD2017 genoemd). Deze gunning voorziet Misco Solutions en Telindus de komende drie jaar van een License to Sell bij deelnemers die vallen onder het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Tweede Kamer en heeft een totale waarde van 130,9 miljoen euro. De krachtenbundeling van Misco en Telindus biedt de Rijksoverheid een nog breder aanbod in merken en oplossingen. De komende periode gaan de twee partners op het gebied van datacenteroptimalisatie de behoeften verder inventariseren.

Kwaliteit-,  kennisborging en een uniek innovatieprogramma

ROAD2017 is de tweede aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de Categorie Datacenters uitgevoerd wordt. Het betreft de levering van hardware en daaraan gerelateerde software inclusief dienstverlening. De raamcontracten kunnen worden verlengd met een jaar. De gunning is toegekend op basis van toetsing op prijs (inkoopkorting) en vier kwaliteitseisen: het borgen van leverbetrouwbaarheid, het borgen van servicebetrouwbaarheid, het toepassen van kennis en het verhogen van de bewustwording op het gebied van sociale voorwaarden bij de deelnemers. Telindus en Misco Solutions vinden het belangrijk dat er bij de vendoren waar zij mee samenwerken niet alleen aandacht is voor kwaliteit, maar ook voor omstandigheden waaronder de producten geproduceerd worden. Zij zien het dan ook als een goede ontwikkeling dat de Rijksoverheid de Internationale Sociale Voorwaarden meeneemt in het selectieproces.

Geert Degezelle, Managing Director bij Telindus: “Ik ben trots dat wij samen met Misco Solutions het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Tweede Kamer mogen ondersteunen bij het optimaliseren van hun datacenters. Naast dit contract is ons vorig jaar ook ROAD2016 gegund. Dit is wederom een bevestiging van onze kennis en diensten in onze kerndomeinen, namelijk datacenter, access, connectivity, services en security. Daarom ook zijn we bijzonder trots op deze erkenning vanuit de centrale overheid. Het verstevigt onze positie in de Nederlandse (overheids)markt en versterkt de relatie met onze strategische vendoren. Samen met Misco Solutions onderscheiden wij ons door een uniek innovatieprogramma te bieden, waardoor deelnemers versnelde toegang krijgen tot, en kennis kunnen maken met, diverse innovaties.”

Adriaan Elsman, Managing Director bij Misco Solutions: “Net als bij de gunning van ROAD2016, hebben we ook bij deze aanbesteding besloten om de samenwerking op te zoeken met Telindus. Dit heeft geresulteerd in een sterkere aanbieding, waardoor wij ons samen weer voor drie jaar als kennispartner mogen verbinden aan de Rijksoverheid. Onze gezamenlijke ervaring binnen andere overheidsinstanties, maakt dat wij exact weten welke behoeften er leven en wat nodig is om de beoogde Rijksdoelen met betrekking tot ICT te realiseren en zo Nederland weer een stukje vooruit te helpen.”