Update: Meltdown en Spectre kwetsbaarheden

5 jan 2018

Recent zijn er 2 kwetsbaarheden in chips van verschillende leveranciers ontdekt die door nagenoeg alle laptops, smartphones en computerservers worden gebruikt. Dit kan leiden tot gevolgen voor zowel bedrijven als thuisgebruikers, omdat gevoelige gegevens kunnen worden bemachtigd.

De eerste kwetsbaarheid is van toepassing op computerprocessoren van fabrikant Intel en is door onderzoekers “Meltdown” genoemd. Intelprocessoren zitten in zo goed als alle laptops, desktop- en serversystemen. De tweede kwetsbaarheid, “Spectre”, is van toepassing op processoren van verschillende fabrikanten, waaronder in ieder geval Intel, AMD en ARM. Deze processoren zitten in laptops, desktop- en serversystemen, maar ook in mobiele apparaten zoals telefoons op basis van Android of iOS.

De impact van deze kwetsbaarheden is nog onduidelijk. Veel automatiseringssystemen ervaren geen direct effect door misbruik van de kwetsbaarheid. Toepassing van algemene en bestaande maatregelen, zoals netwerk segmentatie of applicatie white-listing, zullen de aanvaller minder in de gelegenheid stellen om een aanval uit te voeren of verminderen de mogelijke schade.

Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Jusitie brengt voortdurend nieuwe updates uit over deze kwetsbaarheden. Enkele leveranciers, waaronder Microsoft en Red Hat, hebben inmiddels updates uitgebracht voor hun respectievelijke producten. Het is bij het NCSC nog niet bekend of deze patches een deel van de kwetsbaarheden verhelpen of het volledige probleem wegnemen.

Telindus zal de komende dagen uiteraard de situatie nauwlettend volgen en daar waar nodig haar klanten actief informeren over de te nemen acties.

Vragen

Mocht u na het lezen van ons advies nog vragen hebben, dan kunt contact opnemen met ons Service Management Center per email op via service@telindus.nl of telefonisch via 030 Р247 77 00.