Flexibele en wendbare organisatie vraagt om bredere acceptatie cloud

8 mei 2018

Cloudtechnologie is niet meer weg te denken uit het hedendaagse IT-landschap. Echter ziet 69 procent van de IT-beslissers nog belemmeringen om clouddiensten breder in te zetten. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus onder 266 Nederlandse IT-beslissers. Zij hebben met name zorgen over de veiligheid (52%) en rentabiliteit (43%) van cloudoplossingen. Daarnaast voorzien de respondenten problemen vanwege de gepercipieerde afhankelijkheid van cloudleveranciers (36%), gebrek aan kennis (21%) en het ontbreken van een cloudstrategie (18%). Telindus heeft de uitkomsten van het onderzoek en zijn reactie hierop gebundeld in de whitepaper ‘Zonder cloudstrategie geen succesvolle digitale transformatie’.

De business vereist tegenwoordig dat een organisatie snel en flexibel opereert, waarbij cloudtechnologie en een bijbehorende cloudstrategie onmisbaar zijn. “Natuurlijk brengt een brede uitrol van cloudoplossingen verschillende uitdagingen met zich mee”, stelt Eric Otten, Cloud Architect bij Telindus. “Laat de IT-manager de regie nemen en zich omringen door specialisten om gezamenlijk een cloudstrategie op te stellen, zodat je de uitdagingen op voorhand kan adresseren. Zo kan op het gebied van beveiliging van clouddata gedacht worden aan encryptie en identiteitsmanagement, wat zorgdraagt voor veilig toegangsbeheer. De return on investment van cloudoplossingen dient meer te worden gezien in termen van toegevoegde waarde. Nu wordt de cloud vaak gezien als een middel om kosten te besparen en daarmee wordt geen recht gedaan aan de waarde van cloudapplicaties.”

Toegevoegde waarde van cloud

In het onderzoek is de respondent ook gevraagd naar manieren om de komende jaren meer toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de business. Hieruit blijkt dat het aanbieden van een self-service portal en service catalogus (37%), het overal en altijd toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk (35%) en het programmeerbaar maken van de IT-infrastructuur (33%) hoge ogen gooien. Dit is een duidelijke indicatie dat IT-beslissers wel degelijk de meerwaarde zien van cloudfunctionaliteiten.

“Om digitaal te transformeren, moeten bedrijven zich realiseren dat IT de katalysator is voor verandering en groei. Maar dan moet ook de IT-afdeling in staat zijn om eenvoudig en snel nieuwe diensten uit te rollen en de wensen van de business te vertalen naar innovatieve IT-diensten. IT as a Service is hierbij key. Met dit businessmodel handelt de IT-afdeling van een onderneming als een eigen onderneming of dienstverlener met als doel de IT-afdeling transformeren naar een business enabler waarbij de klant centraal staat. Een doordachte cloudstrategie speelt hierin een sleutelrol”, aldus Otten.

Telindus heeft de uitkomsten van het onderzoek en zijn reactie hierop gebundeld in de whitepaper ‘Zonder cloudstrategie geen succesvolle digitale transformatie’. Daarin wordt een vijftal tips gepresenteerd aan de hand waarvan organisaties hun vrees voor bredere uitrol van cloudoplossingen kunnen wegnemen. Deze whitepaper kan hier worden gedownload.