NHL Hogeschool realiseert professionaliseringsslag met managed services

Uitdaging

Het ontzorgen van technisch beheer ten behoeve van innovatie

Oplossing

Een specialistische partner die meedenkt

Probleem

– Tekort aan resources en tijd voor 24×7 monitoring
– Garanderen continuïteit
– Snelle vernieuwingen
– Flexibiliteit

Resultaat

– Ontzorgen technisch beheer
– Professionalisering van de organisatie
– Betrouwbare en schaalbare infrastructuur
– Interne ontwikkeling medewerkers
– Slagkracht voor innovatie

Case
Na een Europese aanbesteding heeft de NHL haar storage en compute uitbesteed aan Telindus. De storage en compute draaien zowel in een extern als intern datacenter, waarbij het eigendom en beheer verzorgd worden door Telindus. Mede hierdoor heeft de organisatie een professionaliseringsslag gerealiseerd en is een ontwikkeltraject voor de medewerkers van start gegaan.

Flexibel inspelen op ontwikkelingen
André Abrahamse, Directeur Service Centre, en Bas Jong, Manager ICT services bij de NHL, vertellen waarom zij de stap naar managed services gemaakt hebben. André Abrahamse: “In totaal bestaat onze IT-organisatie uit 35 mensen, waarmee wij ongeveer 12.000 studenten en 1.000 medewerkers faciliteren, verdeeld over drie vestigingen. Omdat de eisen aan de infrastructuur zijn veranderd, IT moet het gewoon altijd doen, is het belangrijk dat de IT-omgeving 24×7 wordt gemonitord. Dit konden we ook zelf realiseren, maar dit kost tijd en resources, waardoor je andere dingen niet kunt doen. Zonde, want hogescholen staan pas aan het begin van de digitaliseringsgolf en dit vraagt de nodige flexibiliteit van de IT-organisatie. Om ervoor te zorgen dat ontwikkeling en vernieuwing niet stil komen te staan, hebben we ervoor gekozen om de storage en compute uit te besteden. Dit was onderdeel van ons informatie beleidsplan, waarin één van de doelstellingen is dat IT klaar is voor snelle opeenvolging van veranderingen en de toekomst. Een flexibele infrastructuur, zonder extreem hoge kosten. Om dit te realiseren wilden we ons niet langer bezig houden met hardware, maar dit overlaten aan externen die dit net zo goed of zelfs beter kunnen doen.”

referentie NHL
Interne professionaliseringsslag
“De keuze voor managed services heeft direct een professionaliseringsslag teweeg gebracht”, vult Bas Jong aan. “Doordat je gedwongen wordt om na te denken over interne processen, wensen en eisen, zie je zaken die anders misschien niet aan het licht gekomen waren. Om de continuïteit te garanderen, hebben we er bewust voor gekozen om het technisch beheer te ontzorgen. Bij de keuze voor een partner hebben we naast de kwaliteit van de monitoring ook gelet op de veiligheid, schaalbaarheid en flexibiliteit van de dienstverlener.”

Een ander gevolg van het outtasken van het technisch beheer, is dat er gestart is met een organisatie ontwikkeltraject. “Waar de technische beheerders voorheen alles zelf deden, hebben zij nu meer een regierol gekregen”, ligt Jong toe. “Bij vragen uit de organisatie stemt de technisch beheerder nu met Telindus af wat er klaargezet moet worden. Meer plannen, minder ad hoc werkzaamheden. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook een IT-architect en Service Manager aangesteld om sneller en efficiënter met infrastructuurveranderingen om te kunnen gaan en om de samenwerking te coördineren. Ruimte die we onder meer gekregen hebben, doordat we op het technisch beheer ontzorgd zijn.”

Niet met SLA’s gooien
“Om het werken met managed services te laten slagen, is het belangrijk om een partnership te hebben met de dienstverlener”, vertelt Abrahamse. “Het is geen harde zakelijke outsourcing waarbij men elkaar soms om de oren slaat met SLA’s, maar een samenwerking waarvan beide partijen beter kunnen worden. Naast rapportages vindt er op continue basis overleg plaats met Telindus. Op operationeel niveau, maar ook strategisch overleg: wat levert de samenwerking op? Hierbij is het belangrijk om steeds vooruit te kijken.”