Gemeente Maastricht realiseert gratis wifi op Vrijthof

Uitdaging

Een snelle deadline en de nieuwste technologie

Oplossing

Het laatste type Cisco Outdoor access points, Centraal beheer en managementrapportages via wireless LAN-controller

Probleem

De wens om te moderniseren door digitalisering

Resultaat

– Gratis toegankelijk wifinetwerk voor iedereen zonder advertenties
– Betere bereikbaarheid
– Stad aantrekkelijker voor o.a. toeristen en studenten

Case
De gemeente Maastricht heeft zichzelf ten doel gesteld een moderne stad te zijn en hierbij speelt digitalisering en dienstverlening een onmisbare rol. De eerste stap die de gemeente gezet heeft, is het realiseren van een gratis en voor iedereen toegankelijk wifi-netwerk op het openbaar gebied van het Vrijthof. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente, Vodafone en het academisch ziekenhuis Maastricht (azM). Cisco heeft het ontwerp gemaakt van het netwerk, waarna Telindus is geselecteerd voor de uitrol, levering en support van de nieuwste access points.

De gemeente Maastricht wil de verschillende doelgroepen die de stad herbergt de best mogelijke service bieden. Hiervoor waren zeker nog slagen te maken, met name op het gebied van digitalisering. De gemeente bekeek de verschillende mogelijkheden en stelde zichzelf de vraag welke rol hierin voor henzelf weggelegd zou zijn. Op basis van een haalbaarheidsstudie werd besloten dat het gratis aanbieden van wifi een vereiste was. Zes locaties werden onder de loep genomen, waarna de digitale bereikbaarheid op het Vrijthofplein de hoogste prioriteit kreeg. Samen met Vodafone en het azM heeft de gemeente een business case opgesteld. Het gaat in eerste instantie om een eenjarige pilot.

Joop Timmermans, Programmamanager economie bij de gemeente Maastricht, vertelt: “We hebben eerst gekeken naar de mogelijkheden van wifi op zes verschillende locaties in de stad. Omdat het de eerste keer is dat we een dergelijk project doen, besloten we om te beginnen met het meest bekende en drukst bezochte plein, het Vrijthof. Het hele jaar zijn er evenementen op het Vrijthof met soms tot wel 30.000 bezoekers. Omdat samenwerken volledig in de filosofie van onze gemeente past, hebben we Vodafone en het azM benaderd. azM wil in het kader van eHealth in de toekomst toe naar een situatie waarin patiënten altijd gemonitord en gevolgd kunnen worden. Buiten de aanleg van het wifi-netwerk wilde Vodafone graag een unieke pilot starten met ‘small cells’. Deze kleine zendmasten worden aangesloten op glasvezel en verhogen de bereikbaarheid en snelheid van zowel 3G- als 4G-netwerken.”

IT-omgeving Gemeente Maastricht
Voor de start van het project hebben de drie opdrachtgevers Cisco gevraagd om een ontwerp te maken. Vervolgens zijn er drie partijen uitgenodigd om een projectplan op te stellen en is er gekozen voor Telindus. René Horbach, Senior beleidsadviseur I&A concernzaken bij de gemeente Maastricht, licht toe: “Wij hebben gekozen voor de nieuwste access points van Cisco die op dat moment nog in ontwikkeling waren. In onze selectie hebben wij gekeken naar de techniek, prijs, communicatie en de planning. Omdat we moesten wachten op de levering van de access points, was het belangrijk dat het project daarna in korte tijd afgerond kon worden, voor carnaval. Op het Vrijthof worden veel evenementen georganiseerd, waardoor het plein in de praktijk slechts 2 à 3 weken vrij was om te werken. Samen met Telindus en andere partners hebben we de deadline gehaald.”

Joop Timmermans: “De bereikbaarheid en bereidheid om mee te denken over mogelijke oplossingen van Telindus zijn positieve aspecten aan de samenwerking. We hebben met Telindus een 5×8 uur serviceovereenkomst, zij monitoren ook de access points. Het komende jaar gaan we de pilot evalueren, onder meer door uitgebreid onderzoek onder de doelgroep; toeristen, bewoners, ondernemers en studenten. Daarna beslissen we of we verder gaan met het project op het Vrijthof. Voor de resterende vijf locaties gaan we op zoek naar alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld via commerciële initiatieven. Vanwege de drukte en de daarmee samenhangende digitale bereikbaarheid en veiligheid op het Vrijthof, is dit plein een belangrijke uitzondering en zal dus op een andere wijze dienen te worden ontsloten dan de resterende vijf gebieden.”