Blog

Geef geld aan de zorg-CIO

30 okt 2018

Afgelopen jaar heb ik veel zorg-CIO’s en IT-managers van zorginstellingen gesproken. Opvallend is dat ze vrijwel allemaal aan de doelstelling werken om digitale transformatie te versnellen en een volwassen IT-regieorganisatie neer te zetten. Uit een onlangs in opdracht van ons uitgevoerd benchmarkonderzoek bij 17 zorginstellingen blijkt dat 86 procent van de IT-verantwoordelijken ervaart dat ‘legacy’-systemen digitale transformatie afremmen.

Nog opvallender is het gebrek aan een eenduidige visie en aanpak om de gewenste versnelling te bewerkstelligen. Vaak wordt de innovatiedoelstelling van hogerhand (RVB) bepaald. Niet minder vaak met bezuiniging op IT als argument. En dat is precies waar de schoen wringt.

Jordan van Bruggen door Jordan van Bruggen

Zorg-CIO blog spaarvarkenVergrijzing van onze bevolking zorgt de komende jaren voor een toenemende vraag naar zorg. Het aanbod van zorgspecialisten wordt schaars. Gevolg is dat de kosten voor kwalitatief goede zorg gaan oplopen. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden zijn instellingen gedwongen om iedere euro om te draaien. Die financiële druk wordt vanuit de bestuurskamer doorgezet naar de IT-afdeling. De IT-afdeling wordt namelijk vaak nog gezien als kostenpost. Echter, bezuinigingen op IT en digitale transformatie gaan niet hand in hand. Dit moet veranderen. Met deze blog wil ik enkele overwegingen aanreiken.

Digitale transformatie moet!

De digitalisering van het zorgproces zit in een enorme versnelling. De snelle opmars van elektronische dossiers en andere technologische innovaties zorgt voor een immense berg aan data. De mogelijkheden om informatie uit te wisselen lijken onbegrensd. We zien allemaal dat technologische innovaties bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en preventie. Echter, de beschikbaarheid van het primaire zorgproces is plotsklaps 100 procent afhankelijk geworden van de beschikbaarheid van goede IT-voorzieningen. De zorginstelling wordt enerzijds verplicht om elektronisch informatie uit te wisselen, anderzijds dwingt wet- en regelgeving informatiebeveiliging en compliance af.

De IT-afdeling die voorheen relatief statisch en reactief kon opereren, wordt ineens gedwongen om snel en proactief te anticiperen op complexe vraagstukken uit alle geledingen van de zorginstelling. IT is meer en meer de kritische kern van het gedigitaliseerde zorgproces.

Zonder IT-regieorganisatie geen procesoptimalisatie

Zorg-CIO blog cartoonHet ligt juist helemaal niet voor de hand om te bezuinigen op IT. Wil je als instelling transformeren en technologische en IT-innovaties inzetten, dan zit je winst – en bezuiniging – juist in het daarmee geoptimaliseerde zorgproces. Dit laat zich helaas lastig uitdrukken in een eenvoudige business case. Uit het eerder genoemde onderzoek komt naar voren dat bij 56% van de instellingen het rendement op technologische innovaties niet wordt gemeten.
Het is logisch dat een traditioneel ingerichte IT-afdeling zich richt op IT-innovaties om de verwachtingen te kunnen blijven waarmaken. Dat is waar de kennis binnen de afdeling jarenlang op geconcentreerd is geweest. Maar dit blijkt niet genoeg te zijn. Het is van groot belang om een onderscheid te maken tussen IT-innovaties en (zorg)procesoptimalisaties. Gebruikers van IT-voorzieningen zijn op zoek naar efficiëntere manieren om hun specifieke zorgtaak te kunnen uitvoeren. IT is daarbij een middel en geen doel. Met alleen de inzet van IT-innovaties, zoals cloudmethodieken en IT-automation, zal de gebruiker niet altijd beter geholpen zijn. Het stelt de IT-afdeling daarentegen wel meer in staat te transformeren. En die transformatie heeft veel meer te maken met mensen en processen dan met IT-technologie.

Transformatie van de IT-afdeling betekent dat rollen veranderen. Naast een investering in tijd zijn extra investeringen in skills, IT-middelen en -diensten des te meer op hun plaats. Maar waar haal je de tijd vandaan? En hoe borg je dat je de regie niet kwijt raakt? Hoe maak je duidelijk in de bestuurskamer dat er geld bij moet? Waar begin je überhaupt?

Hoe dan?Zorg-CIO blog infographic

Laat ik beginnen met dat er geen standaard bewezen aanpak is. Bij het veranderen van een afdeling of organisatie ligt de nadruk op processen en mensen. Dit is voornamelijk een interne aangelegenheid. Gebrek aan beleid, kennis, tijd en middelen zijn veelal oorzaken van stroperige voortgang bij veranderprocessen. Wat mij betreft ligt de sleutel tot het vinden van tijd bij de techniek. Een traditioneel ingerichte IT-afdeling is voornamelijk belast met dagelijkse operationele taken. Inzet van IT-innovaties, IT-procesautomatisering en een doordachte IT-sourcing strategie zijn van cruciaal belang om tijd vrij te maken. Tijd die in plaats van dagelijkse operatie en onderhoud kan worden ingezet om skills te ontwikkelen, complexe vraagstukken op te pakken en IT-regie volwassen neer te zetten.

Dit houdt in dat er moet worden geïnvesteerd in nieuwe technologie, tools en automatisering van IT-processen. Denk daarbij ook aan security-by-design, end-2-end architectuur, nieuwe IT-dienstenmodellen en outtasking van IT. Het is overigens niet onbelangrijk om goed te inventariseren wat er reeds in huis is. Zowel over de as van expertise als over de as van tools en middelen. Onze ervaring is dat er vaak al veel tools voorhanden zijn, die echter niet ten volle worden benut. Een holistische kijk op IT-voorzieningen, over de traditionele IT-domeinen heen, is een randvoorwaarde.

Voorspelbare IT-exploitatie

Zorg-CIO blog innovatieDe gedachte om te kunnen bezuinigen op IT door alles uit te besteden is niet correct. Het ontwikkelen van IT-regieskills, het automatiseren van IT-processen en uitbesteden van operationele IT-taken kost geld. De initiële kosten van een bijbehorend IT-exploitatiemodel kunnen zelfs tot 30 procent hoger liggen dan alles zelf in huis houden. Echter, de grote opbrengst van IT-uitbesteding zit in de toegevoegde waarde voor de instelling. De IT-afdeling gaat immers proactief bijdragen aan optimalisatie van het gedigitaliseerde zorgproces, omdat zij hier nu tijd voor hebben. Hierdoor kunnen zorgverleners en specialisten hun werk effectiever en efficiënter uitvoeren. Die opbrengst is vele malen hoger dan de hogere IT-exploitatielast. Die extra last zou je kunnen beschouwen als de verzekeringspremie voor hoog beschikbare innovatieve IT-voorzieningen en compliance. Uiteindelijk met een hogere kwaliteit van zorg en patiënt- of cliënttevredenheid tot gevolg.
Ik ben benieuwd of u hier ook zo over denkt. In mijn volgende blog zal ik nader ingaan op de uitgangspunten van een holistische kijk op IT-voorzieningen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan vooral contact met me op.

Geïnteresseerd?

Jordan van Bruggen
Neem contact op met onze specialist Jordan van Bruggen

Jordan van Bruggen is Segmentleader Healthcare binnen de sales-afdeling van Telindus. Hij werkt al ruim 15 jaar in de ICT en heeft veel kennis en ervaring van IT-infrastructuur oplossingen opgedaan in diverse functies bij verschillende IT-dienstverleners. De laatste jaren heeft Jordan zich gefocust op het segment Healthcare (care en cure). Speciaal voor de zorg heeft hij het programma Healthcare Compliant Infrastructure (HCI) ontwikkeld. Hiermee helpt hij om IT-afdelingen van zorginstellingen te begeleiden in hun transitie naar ‘business enabler’. Jordan zet zijn expertise graag voor u in op het gebied van digitale transformatie, IT-servicemodellen en IT-security.

Naast zijn gedrevenheid voor het HCI-programma, vindt Jordan het heerlijk om in zijn vrije tijd naar rock muziek te luisteren. Zo nu en dan neemt hij de muziekinstrumenten zelf in de hand met zijn eigen band.

geen reacties
Plaats een reactie