Wij maken gebruik van cookies om je websitebezoek 'slimmer' te maken en omwille van statistieken.

ok, prima!
nee, bedankt

Blog

Datacenter

Fabrics zijn de nieuwe netwerk standaard

17 feb 2017

Er wordt genoeg geschreven over activiteiten in het datacenter. Het is grappig om te lezen en te horen dat men uitgebreid aandacht geeft aan scale-out. Vaak wordt er met deze term verwezen naar een cluster van een bepaalde hypervisor en in sommige gevallen is er een enkeling die opmerkt dat dit tevens mogelijk is voor opslag. Netwerk wordt hier vaak wel even kort genoemd, maar in de scale-out vorm hoor je daar minder over. Wel raar eigenlijk dat scale-out in een datacenter niet verder komt dan een cluster van een hypervisor. In alle communicatie wordt wel vermeld dat het netwerk alles verbindt, maar de term scale-out en hoe deze verbinding in elkaar zit wordt vaak minder belicht. Mijn betoog is even simpel als doeltreffend. Alles scale-out! Dus ook het netwerk.

Sebastian Grandjean Perrenod Comtesse door Sebastian Grandjean Perrenod Comtesse

Geen netwerken, maar fabrics

Een scale-out netwerk, hoe zit dat? Hoe ziet zoiets eruit? Om te beginnen stoppen we met de term het netwerk en spreken we vanaf nu over een fabric. Een fabric is gebaseerd op een spine en leaf-architectuur. Dit is een kenmerkend punt en daardoor gemakkelijk te herkennen. Deze spine en leaf-architectuur vindt zijn oorsprong in de telefonie en is bedacht door Charles Clos. Deze architectuur is theoretisch oneindig en in de praktijk ook. De enige beperking is de (geteste) supportomvang door de fabrikant. Dus daarom spreken we vanaf nu niet langer over netwerken, maar over fabrics. Omgekeerd kan je stellen dat, wanneer bij een vervanging geen sprake is van een fabric, het niet toekomstvast dan wel scale-out is.

Fabrics: niet alleen voor het datacenter

De meeste fabrikanten hebben alleen een fabric voor het datacenter, maar zelfs voor de eindgebruikersomgeving behoort een fabric tot de mogelijkheden. Een fabric in een datacenter is met name belangrijk voor het east-west-verkeer; voorspelbaar en consistente responsie. Een belangrijk punt dat naar voren komt bij het hebben van een fabric, is het beheer. Ongeacht het aantal switches blijft het één fabric, één geheel, één beheeromgeving.

Scale-out geeft tevens een stuk continuïteit aan. Aan het fabric kunnen switches worden toegevoegd zonder service interruptie, waarbij de fabric-configuratie wordt toegevoegd aan de nieuwe switch. Hetzelfde geldt voor life-cycle management en hardware vervangingen. Nieuwe switches kunnen worden toegevoegd en oude switches kunnen worden verwijderd, allemaal zonder service interruptie. Dit haalt precies de angel eruit ten aanzien van traditionele netwerkvervangingen, waarbij een service interruptie plaatsvindt en een complexe migratie mee gemoeid is. Dit kan echt niet meer! Het netwerk mag niet uitgezet worden en bij een fabric kan dit worden voorkomen. In een datacenter is het veel dramatischer wanneer het netwerk verstoord wordt, dus vandaar de focus van fabrikanten op dit fabric.

Fabric voor eindgebruikers: do or don’t?

Een fabric voor eindgebruikers, is dit dan wel zinnig? Hoe kan een kleine groep eindgebruikers op een switch bedrijfskritisch zijn? Tevens zijn eindgebruikersapparaten doorgaans niet ‘dual homed’. De fabric-gedachte zit meer in het beheer. Access-netwerken hebben vaak een flinke omvang en zijn veelal verspreid over het bedrijfsgebouw. Wanneer dit netwerk wordt uitgevoerd als één fabric, dan spreekt men over één beheer entiteit.

Voor het datacenter heb ik vaak genoeg het belang van een fabric met klanten besproken. Ik kan mijn enthousiasme voor fabrics niet onderdrukken en zodoende ben ik, inmiddels veelvuldig, in gesprek met klanten over fabrics voor de eindgebruikers. Door het hebben van één entiteit voor de eindgebruikers kan hier gemakkelijk software voor beveiliging aan worden toegevoegd. Het fabric is dan niet alleen een transportmiddel maar ook een sensor voor detectie. Dit is een heel mooi concept en wordt Software Defined Secure Networks genoemd.

Geïnteresseerd?

Sebastian Grandjean Perrenod Comtesse
Neem contact op met onze specialist Sebastian Grandjean Perrenod Comtesse

Sebastian Grandjean Perrenod Comtesse is een Consultant met een hoge mate van interesse in nieuwe technologieën, een Technology Consultant. Sebastian heeft bijna 20 jaar ervaring en brede inhoudelijke kennis met een duidelijke mening. Het leuke is dat de afgelopen jaren de kennis over de business belangrijker is geworden dan al die brede kennis van de techniek. Sebastian is dan ook het meest in zijn element wanneer het bedrijfsmodel van de klant centraal staat en deze verder geoptimaliseerd kan worden met (nieuwe) techniek. Wanneer de klant succesvol is en je hier een bijdrage aan kan leveren, is dit het mooiste wat er is. Zo ontstaan relaties voor jaren.

geen reacties
Plaats een reactie