Blog

Datacenter Managed Services

Digitale transformatie: waarom, wat en hoe?

8 mrt 2018

Welke technologietrends de toekomst in petto heeft, leren we ieder jaar weer van Gartner en co. Denk aan blockchain, Internet of Things, kunstmatige intelligentie, et cetera. Maar hoe ontwikkelt technologie zich eigenlijk? Zijn er ook nieuwe trends in technologische innovatieprocessen? En welke implicaties heeft dit? In deze blog zal ik bespreken waar de noodzaak voor digitale transformatie vandaan komt en welke rol technologie speelt in deze ontwikkeling. Daarnaast komt aan bod welke gevolgen de transformatie heeft, evenals de manier waarop een digitale transformatie gerealiseerd kan worden. Laten we beginnen bij de ontwikkelingen op technologiegebied.

Frank Teegelbeckers door Frank Teegelbeckers

De industrie

Het is een open deur, maar het technologielandschap ontwikkelt zich doordat fabrikanten steeds betere hardware produceren. Onder andere robots en 3D-printers. Maar ook omdat softwarehuizen en non-profit organisaties zoals Internet Engineering Task Force en NVM Express steeds betere programma’s en protocollen ontwikkelen. Hierbij kan je denken aan deep-learning algoritmes, real-time analytics en (sorry) NVMe-oF met rDMA bijvoorbeeld iWARP. Maar het blijft niet bij technologische ontwikkelingen, ook het bedrijfsleven verandert.

Het management

Naast de industriële evolutie ontwikkelen ook de managementmethoden en bedrijfsfilosofieën zich. DevOps en scrum houden de lijntjes kort tussen softwaretesters, support engineers en eindgebruikers enerzijds, en softwareontwikkelaars anderzijds. Agile maakt bottom-up aangestuurde productontwikkeling en implementatie mogelijk. Het maakt het proces van innovatie zo meer flexibel en dynamisch.

Lean faciliteert toekomstbestendigheid van bedrijfsvoering door bedrijfsmatige overhead te reduceren tot een absoluut minimum. Met andere woorden, door resources efficiënter en effectiever in te plannen dan gebruikelijk was in traditionele managementmethoden, zoals waterfall. De implicatie hiervan is dat al deze nieuwe methoden fungeren als katalysator van industriële research & development (R&D), respectievelijk technologische innovatie.

De markt

Het zijn niet alleen technische specificaties op zich die een innovatie beter maken dan de rest. Het is vooral de mate waarin die specificaties voldoen aan wensen van de klant, en dus verkoopbaar zijn. Bedrijven ontwikkelen en verkopen producten. Slecht verkopende producten worden niet verder ontwikkeld en uitgefaseerd, waar goed verkopende producten worden geïnnoveerd. Technologie ontwikkelt zich dus mede door marktwerking. Dit impliceert dat bedrijven juist moeten investeren in marktonderzoek, vernieuwing en marketing en wat niet goed werkt moeten durven loslaten.

De wetenschap

Zonder wetenschappelijke kennis van elektriciteit, materialen en formele logica was er sowieso geen IT. De invloed van wetenschap op technologische innovatie manifesteert zich tegenwoordig nog steeds. Bijvoorbeeld in onderzoek en ontwikkeling van alternatieven voor conventionele computers, nu de wet van Moore niet meer geldig is en de Von Neumann bottleneck steeds problematischer wordt.

Zonder quantummechanica en neurowetenschappen waren er geen alternatieven zoals quantum computers en neuromorfische chips. Technologie ontwikkelt zich door market pull, maar zeker ook door science push. De implicatie is dat het technologielandschap niet alleen verandert door continue verbetering van commercieel succesvolle producten en uitfasering van de rest, maar ook door disruptie. Wetenschap maakt immers technologische doorbraken mogelijk, en genereert daarmee nieuwe marktvraag, indirect én in combinatie met marketing. Ooit succesvolle producten worden zo impopulair en overbodig. Slimme leveranciers bieden een flexibel, multi-vendor productportfolio aan en vermijden afhankelijkheid van een product.De overheid

Technologie ontwikkelt zich zoals gezegd door industriële R&D, commerciële marktwerking en wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Maar ook door overheidsbeleid. Toen bijvoorbeeld KPN telefonie wilde innoveren met privacygevoelige nummerherkenning, bepaalde de overheid dat het bedrijf een techniek moest ontwikkelen voor mensen en bedrijven die anoniem willen bellen, om nummerherkenning uit te zetten. Een recenter voorbeeld is de aanscherping van de meldplicht datalekken door de overheid. Hiermee initieerde ze een toenemende vraag naar security, encryptie, firewalls, et cetera. Nog actueler, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft Economische Zaken geadviseerd om Google’s levensreddende Android innovatie Emergency Location Services, beter bekend als Advanced Mobile Location, op korte termijn wettelijk verplicht te stellen (TNO rapport 2017 R11538). Dit impliceert dat de overheid direct door regelgeving of indirect door marktvraag te genereren, invloed heeft op technologiebeleid en innovatie.

Digitaal darwinisme

Samengevat versnellen IT-industrie, markt, wetenschap en overheid innovatieprocessen, en geven zo het technologielandschap vorm. Tegelijkertijd beïnvloedt technologie op haar beurt producenten, consumenten, onderzoekers en beleidsmakers. Ze stelt hen in staat om meer informatie te verzamelen, beslissingen beter te onderbouwen, sneller te communiceren en efficiënter te werken. De implicatie van al deze interacties is exponentiële versnelling van technologische innovatie. Het gevolg is digitaal darwinisme.

Digitaal darwinisme manifesteert zich bij producten, bedrijven en mensen. Zoals organismen die zich onvoldoende aanpassen aan hun veranderende omgeving uiteindelijk uitsterven, zo worden producten die steeds minder aansluiten bij een veranderende marktvraag, vroeger of later uitgefaseerd. Vice versa worden alleen goed verkopende of kansrijke technologieën verder geïnnoveerd, zolang potentieel disruptieve alternatieven nog in R&D pijplijnen zitten, of hun potentieel niet wordt gerealiseerd door marketingstrategieën.Ook voor bedrijven geldt dat een groter aanpassingsvermogen leidt tot meer economische overlevingskansen in een veranderende markt, samenleving en technologielandschap.


(Brian Solis, Altimeter)

Topindustrieel Elon Musk gaat nog verder, getuige dit veel besproken citaat: “Humans must merge with machines or else become irrelevant.” Of het klopt dat mensen relevanter blijven naarmate geïmplanteerde chips hun cognitieve functies meer sublimeren, zal de toekomst uitwijzen.

In onze tijd echter zijn de twee andere vormen van digitaal darwinisme, bij producten en bedrijven, niet meer te bagatelliseren. Digitale camera’s bijvoorbeeld hebben fotorolletjes praktisch overbodig gemaakt, en smartphones hebben hetzelfde gedaan met digitale camera’s. Webwinkels als Bol.com en Marktplaats.nl hebben kopers weggelokt bij V&D en Kijkshop, en beide winkelketens steeds verder gemarginaliseerd. Uber en Airbnb snoepen nog steeds veel klandizie weg bij reguliere taxibedrijven en hotelketens.

Terug naar de titel van deze blog, waarom digitale transformatie? Omdat het tempo van technologische innovatie en de sociaal-economische gevolgen ervan, ofwel digitaal darwinisme, dat noodzakelijk en urgent maken. Anders gezegd, om voldoende marktaandeel te behouden.

Wat is het? Digitale transformatie is het gebruik van technologie en managementmethoden om adequaat te anticiperen op veranderingen in markt, samenleving en technologielandschap, door middel van systeem- en procesverbeteringen, die kansen vergroten op betere bedrijfsresultaten in een meer toekomstbestendige bedrijfsvoering.


(Brian Solis, Altimeter)

Hierboven kwam al kort de innovatie van producten en transformatie van bedrijfsprocessen aan bod. Ook de noodzaak en de industriële, commerciële, wetenschappelijke en beleidsmatige factoren die het initiëren en richting geven, zijn kort beschreven, evenals de nieuwe managementmethoden. Welke technologieën digitale transformatie faciliteren, bijvoorbeeld cloud en hyperconverged, is in een andere blog ook al besproken door datacenter specialist Duncan van Wijk. Rest de vraag; hoe technologie zelf te gebruiken om (bedrijven te helpen hun) bedrijfsprocessen te transformeren en digitaal darwinisme te overleven?

Hoe digitaal te transformeren?

Capgemini en Telindus hebben onderzocht waar de uitdagingen liggen bij digitale transformatie van bedrijfsvoering. Capgemini kwam tot de conclusie dat er een gebrek aan urgentie in digitale visie is bij het leiderschap. De huidige IT-systemen zijn bovendien te beperkt en er is een gebrek aan uitvoerende kracht voor de transformatie. Telindus zag als primaire struikelblok het overtuigen van het management van de noodzaak van transformatie. De overige struikelblokken zijn hieronder te zien.

Er zijn organisaties die in staat zijn struikelblokken weg te nemen en je op weg te helpen met de digitale transformatie.

Overtuig het management

Het management kan zich laten overtuigen van de noodzaak van transformatie door top-down argumenten van de directie, maar ook bottom-up van het personeel. Minstens zo effectief is managers gelegenheid bieden om van elkaar meer inzicht te krijgen in digitale transformatie en de urgentie ervan. Leuk of niet, werkbesprekingen en vakliteratuur bieden die gelegenheid. Lunches, uitnodigingen voor congressen of inspirerende, interactieve expo’s over digitale transformatie van producten, bedrijven en de wereld om ons heen kunnen zelfs incentives zijn.

Mobiliseer medewerkers

Neurolinguïstisch programmeren en traditionele toepassingen van stick and carrot lijken tegenwoordig oubollige instrumenten. Een modernere toepassing is gamificatie. Deze vorm wint steeds meer aan populariteit, ook bij Telindus. Terwijl we onze klanten met woord en daad ondersteunen bij digitale transformatie van hun bedrijfsprocessen, transformeren we onze eigen bedrijfsvoering ook. Het nieuwste voorbeeld daarvan heet ServiceNow. Deze technologie structureert en stroomlijnt bedrijfsprocessen door koppeling van interne systemen en functies, en ook extern met vendoren en distributeurs. Ze biedt de klant een eigentijds, gebruiksvriendelijk webportal voor serviceverzoeken, zonder noodzaak om te mailen of een rustig moment en plekje te vinden voor een telefoontje. Ook lange ingesproken keuzemenu’s worden zo voorkomen.

Ondanks alle voordelen was niet iedereen meteen enthousiast. Medewerkers werden op ludieke, informele manier gewezen op ServiceNow en kregen de kans zich als super user te onderscheiden. Ook werd een prijsvraag gekoppeld aan het initiatief. Kortom, mede door gamificatie is het gelukt om medewerkers mee te krijgen en deze digitale transformatie tot een succes te maken.

Mocht u bedenkingen hebben over gamificatie, weet dan ook dat Facebook en LinkedIn met name daardoor – speelse digitale beloningen zoals likejes etcetera –  groot zijn geworden. Andere voorbeelden van de effectiviteit van gamificatie zijn de metro Odenplan in Stockholm en verkeerslichten in Lissabon. Projectie van echt dansende mensen in plaats van saaie rode mannetjes op stoplichten resulteerde in tachtig procent meer effectiviteit. Vier van de vijf voetgangers die eerst gewoon overstaken, bleven namelijk wachten tot het stoplicht groen werd.

En sinds voetstappen op een trap in Stockholm door een ludieke en creatieve innovatie hetzelfde geluidseffect hebben als toetsaanslagen op een piano, toont zesenzestig procent van forensen gezonder gedrag dan voorheen, door de trap te nemen in plaats van de saaie roltrap. Kortom speelsheid en creativiteit beïnvloeden gedrag vaak effectiever dan complexe regels of autoriteit.

 
Los het
gebrek aan kennis en mankracht op

Een gebrek aan kennis en mensen vormt vaak een struikelbkok bij digitale transformatie, maar was altijd al een probleem voor het optimaal functioneren van IT. Telindus biedt hiervoor de oplossing in de vorm van Managed Services op maat. Dit is vaak dé oplossing voor bedrijven die zelf onvoldoende kennis en mankracht in huis hebben om hun data en IT-systemen optimaal te beheren, maar hun data nog niet migreren naar de cloud. Wanneer ze bij ons Managed Services afnemen, dan beheren ervaren en gecertificeerde engineers van Telindus op afstand via veilige connecties data en systemen op locatie van de klant, conform duidelijke prijsafspraken en Service Level Agreements. Het een sluit het ander niet uit, en desgewenst realiseren we zo op termijn zelfs verdere digitale transformatie, bijvoorbeeld in de vorm van gefaseerde migratie naar de cloud.

Haal voldoende budget binnen

Het te laat of niet innoveren en transformeren van diensten en processen is menig onderneming al duur komen te staan. Digitale transformatie daarentegen hoeft niet duur te zijn of ineens bijna het hele budget op te slokken. Moderne managementmethoden propageren namelijk gefaseerde transformatie en gefaseerde financiering waarmee kosten kunnen worden gespreid. Zo kan elke organisatie stappen zetten in de digitale transformatie en blijven innoveren.

Bezoek ons Inspiration Center

Uiteraard is iedere klant uniek. Waarom en hoe uw bedrijf digitaal moet transformeren, welke impact dat heeft en hoe wij dat faciliteren of volledig realiseren laat zich dan ook niet in een blog uitleggen. Bezoek eens ons Inspiration Center en ervaar digitale transformatie virtueel in al zijn facetten. Maak vervolgens vrijblijvend een afspraak met een van onze consultants voor deskundig advies op maat.

Geïnteresseerd?

Frank Teegelbeckers
Neem contact op met onze specialist Frank Teegelbeckers

Frank Teegelbeckers is tien jaar Datacenter Engineer bij Telindus Technical Operations. Daarvoor was hij drie jaar werkzaam als Storage Engineer bij NetApp en vijf jaar als Server en Netwerk Engineer bij HP. Frank kenmerkt zich door zijn pragmatische benadering van acute verstoringen en door zijn systematische aanpak van terugkerende technisch-operationele problemen. Hij heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in performance optimalisatie, virtualisatie en software defined storage. Frank is geboren en getogen in een Limburgs dorpje, getrouwd met een Moskovita, vader van een puberende dochter, en houdt verder van reizen, tuinieren en barbecueën met vrienden en familie.

geen reacties
Plaats een reactie